درباره ما


این وبسایت توسط یک تیم ،در راستای خدمت به مردم و سهولت کار مردم و مزونها  راه اندازی شده است.

برای اعتماد بیشتر مردم شریف ایران در حال گرفتن ای نماد هستیم.

سرپرست این تیم، زهره السادات مهدوی است.

برای ارتباط میتوانید از ایمیل زیر استفاده بفرمایید.

email: dreamiss.co@gmail.com