کاملا سالم لمه کشی بدون ریزش رنگ گوجه ای سایز36تا38