5 جفت کفش زنانه سایز 36 و 37 شماره 1 رنگ آجری سایز 37 قیمت 170.000 تومان شماره 2 رنگ نقره ای سایز 37 قیمت 320.000 تومان شماره 3 رنگ سفید سایز 36 قیمت 270.000 تومان شماره 4 رنگ زرد سایز 36 قیمت 400.000 تومان شماره 5 رنگ مشکی سایز 36 قیمت 220.000 تومان