کت و شلوار قرمز سایز 36 یکبار پوشیده شده سالم و تمیز