دامن ماهی رنگ مشکی کامل ماکسی سایز 38الی40 بدون پرو یکبار پوشیده شده است کاملا نو