توضیحات

سایزبندی ندارد پارچه این طرح شنل ژاکارد ترک میباشد که بسیار سیک و زیباس.

دیدگاهی ارسال نشده