توضیحات

پالتو سایز 44،42 ، تنخور عالی ، جنس فوتر ، کاملا نو ، تخفیف عالی ، فوری