توضیحات

پیراهن جنس کشی سایز 40 یکبار پوشیده شده بدون آستری.بغلهای پیراهن مدل پاره پاره می باشد.مارک کیکیریکی