توضیحات

رنگ آبی نفتی سایز 34 36 جنس دامن ساتن دامن کلوش چپ و راستی و یقه تاپ ایستاده پولکی