توضیحات

جنس عالی تنخور بسیار شیک عکس تنخور موجود نیست، فروش بعلت تغییر سایز ارسال با پیک یا پست