توضیحات

پیراهن مجلسی سایز 38 تا 40 فقط دوبار استفاده شده