توضیحات

تنخور بینظیر تضمینی بابت جنس کاملا نو یکبار هم پوشیده نشده به دلیل کنسلی مراسم