توضیحات

لباس شب حریر با سنگدوزی یاسی رنگ خارجی . تنها دو ساعت در مجلس پوشیده شده و خشکشویی شده مناسب سایزهای 38 و 40 و 42