تور قسمت بالاتنه از پشت به اندازه یک سانت پارگی داره ولی اصلا توی تن دید نداره