توضیحات

سایز لباس 40 الی 42 هست بسیار خوشرنگ با تنخور بسیار عالی خشکشویی رفته و آماده فروش