دوخت مزون (سفارشی)، بالا تنه تور فرانسه دست دوز با مروارید و کریستال، پایین تنه ساتن و حریر درجه 1، کاپ دوزی و گن دوزی شده.