لباس عروس دامن پیلی دار پولکی جنس پارچه غواصی هر گونه تغییرات روی لباس انجام خواهد شد دنباله لباس 70 سانتیمتر سفارش هم پذیرفته میشود لباس استفاده نشده است