لباس عروس کاملا نو و سالم نیاز به عطوشویی ندارد پف پرنسسی تور و ژپون دارد پشت بند دار 36 38