لباس عروس با تور فرانسوی گیپور فرانسوی با شاین فرانسوی همراه ژپون گن دوزی شده سایز لباس 38-40 پارچه دارای کار دست و شاین زیبا دوخته شده توسط یکی از مزون های بنام تهران یکبار پوشیده شده است تخفیف به خریدار واقعی