این لباس یک مزون خوب تو خیابون وزیری پور میرداماد دوختند بسیار بسیار تمیز دوختند و فقط هم یکبار پوشیده شده البته من یه کوچولو هم باز میتونم تخفیف بدم