توضیحات

آستین و بالا تنه سنگدوزی شده و کار دست فقط یه شب پوشیده شده و خشکشویی هم دادم تخفیف جزیی پای معامله