توضیحات

سایزبندی 1 مناسب برای سایزهای 36 و 38 سایزبندی 2 مناسب برای سایزهای 40 و 42

دیدگاهی ارسال نشده