توضیحات

سایزهای موجود: سایز 1 و سایز 2 سایز 1 مناسب برای 36 و 38 میباشد. سایز 2 مناسب برای 40 و 42 میباشد. جنس سوییت

دیدگاهی ارسال نشده